Liczba odwiedzin strony: 26235 Osób na stronie: 7
 

Cogito. Kancelaria prawna. Makulec D.

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 233 poz. 1987 - Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 2) (Dz. U. z dnia 30 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). 2)    Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji załącznika X dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.), który został ustanowiony decyzją nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. ustanawiającą wykaz priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającą dyrektywę 2000/60/WE. 3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462. ZAŁĄCZNIK   WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ 1)  ...
Monitor Polski 2001 Nr 21 poz. 356 - Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 lipca 2001 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców. (M.P. z dnia 6 lipca 2001 r.) Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 marca 2001 r. wynosi 29.131.092 osoby.
KRS 0000316229 - ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁOPUSKIEGO 23/102 78-100 KOŁOBRZEG KOŁOBRZEG KOŁOBRZESKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
671-176-97-49 320580892 0000316229
KRS 0000316228 - STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ IM. BŁ. KS. KAZIMIERZA SYKULSKIEGO W RUDZIE BIAŁACZOWSKIEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ IM. BŁ. KS. KAZIMIERZA SYKULSKIEGO W RUDZIE BIAŁACZOWSKIEJ STOWARZYSZENIE 2008-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1A 26-225 RUDA BIAŁACZOWSKA GOWARCZÓW KONECKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
658-193-94-65 260264708 0000316228
KRS 0000316227 - ZBYSZKO BOJANOWICZ SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZBYSZKO BOJANOWICZ SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOŚCIELNA 85A 26-800 BIAŁOBRZEGI BIAŁOBRZEGI BIAŁOBRZESKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316227
KRS 0000316226 - "CENTRUM ZANA" S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CENTRUM ZANA" S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2008-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KONRADA WALLENRODA 4 C 20-607 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
712-314-27-41 60414404 0000316226
KRS 0000316225 - SELVA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SELVA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
K. LISOWSKIEGO 7 65-072 ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 80294522 0000316225
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone kancelaria prawna Cieszyn HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Cogito. Kancelaria prawna. Makulec D.
notariusz śląskiekomornik śląskiesyndyk śląskiedoradztwo prawne śląskiedoradca podatkowy śląskiedoradca finansowy śląskieprawnikReklama