Liczba odwiedzin strony: 26318 Osób na stronie: 10
 

Cogito. Kancelaria prawna. Makulec D.

 
 
Cogito. Kancelaria prawna. Makulec D.
 
Jastrzębia 18
43-400 Cieszyn
Profesja:   kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 233 poz. 1987 - Wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 2) (Dz. U. z dnia 30 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Określa się wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia....
Monitor Polski 2001 Nr 21 poz. 356 - Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 lipca 2001 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców. (M.P. z dnia 6 lipca 2001 r.) Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31...